De organisatie

Hieronder een overzicht van de organisatie van voetbalvereniging Arnhemia.

3

Bestuur

Bestuur

Voorzitter: Edwin Vonk

voorzitter@vvarnhemia.nl

Secretaris: Peter Lentjes

secretaris@vvarnhemia.nl

Penningmeester: Geert Lentjes

penningmeester@vvarnhemia.nl

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Edwin Vonk

Peter Lentjes

Geert Lentjes

Wil je ons versterken als vrijwilliger?

Organisatie

Organisatie

Algemene secretaris: Peter Lentjes

info@vvarnhemia.nl

Technische zaken senioren: Vacant

technischezakenjeugd@vvarnhemia.nl

Ledenadministratie: Henk Bouwman

ledenadministratie@vvarnhemia.nl

Vrijwilligerswerk: Vacant

vrijwilligerswerk@vvarnhemia.nl

Vertrouwenspersoon:Vacant

vertrouwenspersoon@vvarnhemia.nl

Algemeen secretaris

Technische zaken senioren

Technische zaken jeugd

Kantinezaken

Hoofd sponsoring

Wedstrijd zaken senioren

Ledenadministratie

Vrijwilligerswerk

Vertrouwenpersoon

Peter Lentjes

Vacant

Kevin Katendi

Vacant

Remon van Someren

Vacant

Henk Bouwman 

Vacant

Vacant

Hoofdsponsor van V.V. Arnhemia

Ontwikkeld & ontworpen door ASIM development