De organisatie

Hieronder een overzicht van de organisatie van voetbalvereniging Arnhemia.

3

Bestuur

Bestuur

Voorzitter: Henk Bouwman

voorzitter@vvarnhemia.nl

Secretaris: Joop Leerentveld

secretaris@vvarnhemia.nl

Penningmeester: Geert Lentjes

penningmeester@vvarnhemia.nl

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Henk Bouwman

Joop Leerentveld

Geert Lentjes

Wil je ons versterken als vrijwilliger?

Organisatie

Organisatie

Algemene Secretaris: Joop Leerentveld

info@vvarnhemia.nl

Technische zaken Senioren: Flip Witjes

technischezakenjeugd@vvarnhemia.nl

Technische zaken Jeugd: Jelle van Andel

technischezakenjeugd@vvarnhemia.nl

Algemene Zaken Jeugd: Lucky Rensink

algemenejeugdzaken@vvarnhemia.nl

Hoofd sponsoring: Ap Ekkers

sponsoring@vvarnhemia.nl

Wedstrijd zaken Senioren: Flip Witjes

wedstrijdzakensenioren@vvarnhemia.nl

Ledenadministratie: Henk Bouwman

ledenadministratie@vvarnhemia.nl

Vrijwilligerswerk: Henk Bouwman

vrijwilligerswerk@vvarnhemia.nl

Algemeen Secretaris

Technische zaken Senioren

Technische zaken Jeugd

Algemene Zaken Jeugd

Hoofd sponsoring

Wedstrijd zaken Senioren

Ledenadministratie

Vrijwilligerswerk

Joop Leerentveld

Flip Witjes

Jelle van Andel

Lucky Rensink

Ap Ekkers

Flip Witjes

Henk Bouwman 

Henk Bouwman

Hoofdsponsor van V.V. Arnhemia

Ontwikkeld & ontworpen door ASIM development