De organisatie

Hieronder een overzicht van de organisatie van voetbalvereniging Arnhemia.

3

Bestuur

Bestuur

Voorzitter: Henk Bouwman

voorzitter@vvarnhemia.nl

Secretaris: Joop Leerentveld

secretaris@vvarnhemia.nl

Penningmeester: Geert Lentjes

penningmeester@vvarnhemia.nl

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Henk Bouwman

Joop Leerentveld

Geert Lentjes

Wil je ons versterken als vrijwilliger?

Organisatie

Organisatie

Algemene secretaris: Joop Leerentveld

info@vvarnhemia.nl

Technische zaken senioren: Vacant

technischezakenjeugd@vvarnhemia.nl

Jeugdcoördinator t/m J0 12 en Meiden: Vacant

pupillenzaken@vvarnhemia.nl

Technische zaken jeugd: Vacant

technischezakenjeugd@vvarnhemia.nl

Kantinezaken: Vacant

kantinezaken@vvarnhemia.nl

Hoofd sponsoring: Ap Ekkers

sponsoring@vvarnhemia.nl

Wedstrijd zaken Senioren: Vacant

wedstrijdzakensenioren@vvarnhemia.nl

Ledenadministratie: Henk Bouwman

ledenadministratie@vvarnhemia.nl

Vrijwilligerswerk: Henk Bouwman

vrijwilligerswerk@vvarnhemia.nl

Vertrouwenspersoon: –

vertrouwenspersoon@vvarnhemia.nl

Algemeen secretaris

Technische zaken senioren

Jeugdcoördinator t/m JO 12 en meiden

Technische zaken jeugd

Kantinezaken

Hoofd sponsoring

Wedstrijd zaken senioren

Ledenadministratie

Vrijwilligerswerk

Vertrouwenpersoon

Joop Leerentveld

Vacant

Vacant

Vacant

Vacant

Ap Ekkers

Vacant

Henk Bouwman 

Henk Bouwman

Hoofdsponsor van V.V. Arnhemia

Ontwikkeld & ontworpen door ASIM development

Uitstellen Algemene Ledenvergadering (ALV)

Beste leden, sponsoren, vrijwilligers en donateurs, wij hadden een Algemene ledenvergadering gepland staan voor:

Dinsdag 7 december om 20.00 uur in de kantine van Arnhemia. Helaas kan dit geen doorgang vinden ivm de aangescherpte regels rondom Corona. Zodra de regels het weer toelaten zal er een Algemene ledenvergadering gepland gaan worden.

Wij zullen u via de website hiervan op de hoogte houden.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur
VV Arnhemia