Privacyverklaring

Wij nemen je privacy serieus!

3

Privacyverklaring Voetbalvereniging Arnhemia.

Dit is de privacyverklaring van voetbalvereniging Arnhemia, gevestigd: Huissensestraat 289, 6833 JK, Arnhem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40120070.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@vvarnhemia.nl

Welke gegevens verwerkt vv Arnhemia en voor welk doel 
In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  1. voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht;
  2. adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s);
  3. Legitimatiegegevens, gegevens van Gelrepas;               

vv Arnhemia verwerkt de boven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Lidmaatschap van vv Arnhemia en contributieadministratie;
  2. Lidmaatschap van de KNVB in Sportlink;
  3. Elftalindelingen en teamlijsten voor diensten en activiteiten van vv Arnhemia

Via de voetbal.nl app van de KNVB kunt u zelf de zichtbaarheid van persoonsgegevens in deze app instellen.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om inzicht te krijgen over gebruik van onze website.

vv Arnhemia:

  1. deelt in geen geval gegevens met Google;
  2. verwerkt deze gegevens anoniem;
  3. gebruikt deze gegevens niet voor advertentiedoeleinden

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt vv Arnhemia uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het lidmaatschap, tenzij vv Arnhemia wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht vv Arnhemia te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij vv Arnhemia op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.

Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal vv Arnhemia deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van vv Arnhemia  hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
vv Arnhemia treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van vv Arnhemia. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. vv Arnhemia raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
vv Arnhemia past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. vv Arnhemia raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen informeert vv Arnhemia u via de website.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of vv Arnhemia wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres: info@vvarnhemia.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoofdsponsor van V.V. Arnhemia

Ontwikkeld & ontworpen door ASIM development